EN LITEN NORGEHISTORIA, HO,HO...

En svensk hare såg en norsk hare hoppa över gränsen. Den svenska haren 
hoppade så fram till den norska och frågade:
- Varför flyr du från Norge?
- Det är älgjakt i Norge nu.
- Ja, men du är ju ingen älg.
- Nej, men försök övertyga norrmännen om det.
 
0 kommentarer